A felhasználás feltételei

A honlap látogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy információink igénybevételekor aláveti magát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi és egyéb vonatkozó jogi szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben – személyes adatok esetén – a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével történik.

Ön a honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a honlap bizonyos részeihez. A infacol.hu weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésére statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb). A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Ön továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldal látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Actavis Hungary Kft., illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

Az Actavis Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze. Az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve az infacol.hu működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk. Bár e webhely összeállításakor kellő gondossággal jártunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve az infacol.hu oldalon lévő vagy az infacol.hu-n keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik ezeket az adatokat, információkat.

Az Actavis Hungary Kft. szolgáltatásai kapcsolódási pontokat (linket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért az Actavis Hungary Kft. nem vállal felelősséget.

Előfordulhat, hogy a weboldalakon az Actavis Hungary Kft. akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Acavis Hungary Kft. semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. 

Az Actavis Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. Az Actavis Hungary Kft. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az Actavis Hungary Kft. kifejezetten kizárja. 

Az Actavis Hungary Kft. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Actavis Hungary Kft. weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. 

Szerzői jogi korlátozások

A weboldal tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. 

A weboldalon található minden képi (ide értve az állóképeket és mozgóképeket is) és szöveges tartalom egésze, valamint annak minden része az Actavis Hungary Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldalon található, vagy egyébként az Actavis Hungary Kft. által tett bármely nyilatkozat nem értelmezhető akként, hogy az Actavis Hungary Kft. ezen a weboldalon vagy azon keresztül elérhető bármely képi (ide értve az állóképeket és mozgóképeket is) vagy szöveges tartalom vonatkozásában bármely jogot engedne, azok bármely felhasználásához, módosításához, átdolgozásához, terjesztéséhez hozzájárulást adna, vagy azt eltűrné.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók. A látogató a weboldal fő- és aloldalainak böngészésével elfogadja az Actavis Hungary Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.